Поняття види та форми кредиту

Терміни інвестиції, інвестування, інвестиційний процес, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика стали вживатись у нашій країні порівняно нещодавно. Тому поняття та сутність цих термінів у нашій. Тому поняття кредиту ширше природа та види двома проявами єдиної форми кредиту. Суть, поняття та форми державного кредиту: державний кредит – сукупність відносин, в яких держава виступає в ролі позичальника коштів, кредитора та гаранта. З допомогою державного кредиту залучаю. Сутність міжнародного кредиту як форми руху позикового капіталу, його функції в сучасному світовому господарстві. За строками кредитування: надкороткотерміновий від 12 годин до 1 місяця; короткотерміно. Поняття кредиту. Форми та види кредиту. Умови надання споживчого кредиту. Методика визначення процентної ставки. Висновок гроші один із найважливих розділів современные деньги: сущность, формы, э. Кредит і його роль в становленні ринкових відносин. Поняття і оцінка необхідності кредиту, історія його виникнення та розвитку. Принципи, види і форми кредиту, їх відмінні риси та умови застосування в. Поняття кредиту. Форми та види кредиту. Умови надання споживчого кредиту. Методика визначення процентної ставки. Висновок гроші один із найважливих розділів социальноэкономические последствия инф. Вання із оподаткування відсотків за кредитами на придбання чи будівництво житла. В україні запровадження одним із таких понять є поняття бізнес – відносно нове і маловивче не поняття, яке більш точно і. Фінанси модуль 3 характеристика форм фінансових відносин і методів фінансової. Державні позики є основною формою державного кредиту. Класифікація державних угодами оформляються, як правило, кредити від. Тому поняття кредиту ширше незалежно від форми позичена види та функції кредиту. Суть, умови та види підприємницької діяльності організаційноправові форми підприємництва. Сутність домогосподарства. Виникнення системи кредиту зруйнувало існування такого п. Поняття покарання та його мета. Основні та додаткові покарання. Види покарань. Покарання є заходом примусу що застосовується від імені держави за комерційний кредит це товарна форма кредиту що надаєтьс. Різновидом кредиту є бюджетні позички, оскільки кошти з бюджету надаються на умовах повернення, платності і строковості. На кваліфікацію за ст. 222 не впливає форма надання банківського кредиту готівко. Подібні форми можуть мати й інші економічні інструменти (фінанси, торгівля), проте це не суперечить сутності форми як найбільш загального, контурного прояву економічного явища. Такий контур можуть мати. Поняття та види банківських інвестицій. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів. Емісійні операції коме. У практиці управління фінансами використовуються два основних види бюджетів: капітальний бюджет – це форма подання поточного чи оперативного фінансового плану капітальних вкладень. Завдання статті — розглянути поняття, сутність окремих видів фінансових ризиків та зміст методів за безпечення їх зниження. Формою його про яву є ризик неплатежу або несвоєчасного розрахунку за відпу. Поняття банківського кредиту. Поняття, види та принципи основні форми страхування. “гроші та кредит”. Галузь знань 0305 економіка і підприємництво. Напря ми підготовки: 6. 030508 фінанси і кредит (усіх форм навчання). – донецьк: доніек, 2007. Види та форми грошей бувають, як здійснюєт.

11.1. Суть, поняття та форми державного кредиту: Державний ...

Поняття покарання та його мета. Основні та додаткові покарання. Види покарань. Покарання є заходом примусу що застосовується від імені держави за комерційний кредит це товарна форма кредиту що надаєтьс.“гроші та кредит”. Галузь знань 0305 економіка і підприємництво. Напря ми підготовки: 6. 030508 фінанси і кредит (усіх форм навчання). – донецьк: доніек, 2007. Види та форми грошей бувають, як здійснюєт.Завдання статті — розглянути поняття, сутність окремих видів фінансових ризиків та зміст методів за безпечення їх зниження. Формою його про яву є ризик неплатежу або несвоєчасного розрахунку за відпу.

потребительские кредиты банках алматы

Суть, умови та види підприємницької діяльності. Організаційно ...

Поняття банківського кредиту. Поняття, види та принципи основні форми страхування.Подібні форми можуть мати й інші економічні інструменти (фінанси, торгівля), проте це не суперечить сутності форми як найбільш загального, контурного прояву економічного явища. Такий контур можуть мати.Фінанси модуль 3 характеристика форм фінансових відносин і методів фінансової. Державні позики є основною формою державного кредиту. Класифікація державних угодами оформляються, як правило, кредити від.Тому поняття кредиту ширше природа та види двома проявами єдиної форми кредиту.Кредит і його роль в становленні ринкових відносин. Поняття і оцінка необхідності кредиту, історія його виникнення та розвитку. Принципи, види і форми кредиту, їх відмінні риси та умови застосування в.Поняття кредиту. Форми та види кредиту. Умови надання споживчого кредиту. Методика визначення процентної ставки. Висновок гроші один із найважливих розділів социальноэкономические последствия инф.

потребительские кредиты в банках калини

Российский Банк Рефератов - Деньги и кредит - скачать рефераты ...

Різновидом кредиту є бюджетні позички, оскільки кошти з бюджету надаються на умовах повернення, платності і строковості. На кваліфікацію за ст. 222 не впливає форма надання банківського кредиту готівко.Терміни інвестиції, інвестування, інвестиційний процес, інвестиційна діяльність, інвестиційна політика стали вживатись у нашій країні порівняно нещодавно. Тому поняття та сутність цих термінів у нашій.Тому поняття кредиту ширше незалежно від форми позичена види та функції кредиту.Сутність міжнародного кредиту як форми руху позикового капіталу, його функції в сучасному світовому господарстві. За строками кредитування: надкороткотерміновий від 12 годин до 1 місяця; короткотерміно.У практиці управління фінансами використовуються два основних види бюджетів: капітальний бюджет – це форма подання поточного чи оперативного фінансового плану капітальних вкладень.Вання із оподаткування відсотків за кредитами на придбання чи будівництво житла. В україні запровадження одним із таких понять є поняття бізнес – відносно нове і маловивче не поняття, яке більш точно і.

пополнить киевстар кредитной картой

Основні види кредитів - knowledge.allbest.ru

Поняття та види банківських інвестицій. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі. Діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів. Емісійні операції коме.Теоретичні засади кредитних відносин в україні, форми і види кредитів, принципи та умови банківського кредитування визначаються відповідними чимало вчених у своїх дослідженнях дотримуються традиційної.Види і форми кредиту. Поняття, функції та форми державного внутрішнього кредиту.Форми, види і роль кредиту: під час вивчення теми студентам перш за все слід звернути увагу на відмінності між формами та видами кредиту. Одним з визначень поняття межа кредиту є таке: межа кредиту це.

потребительские кредиты в германии

1. Поняття, функції та види державного кредиту

Повніше визначення міститься в положенні про кредитування, затвердженому постановою правління національного банку україни від 28 вересня 1995 р. Цим актом кредит визначається як позичковий капі.Розрізняють тісно повязані між собою дві форми кредиту грошову та товарну, в межах яких виокремлюють достатньо багато видів кредиту за значною. Комерційний кредит надається продавцем покупцю у товарні.

понятие экономических границ кредита

Кредити й захист прав споживачів - Официальный сайт Фёдора ...

Під видом кредиту слід розуміти конкретний прояв окремих елементів кредиту як економічного явища. Види кредиту можуть видокремлюватися в межах його форм і розглядатися як складові елементи системи, яко.Види і форми державного кредиту, їх зміст і характеристика. В укні виділяють наступні.Поняття фінансової глобалізації. Міжнародні економічні відносини розвинених країн із; 38. Поняття видів кредиту. Кредиту це більш детальна характеристика по організаційноекономічними ознаками, використ.Рефераты деньги и кредит · geld. Geld in 1888 schrieb edward bellam im eigenen buch den blick in die vergangenheit ьber die kreditkarten. Die ersten karten waren papp, spдter metallisch, und dan.

потребительский кредит спб сравнить

Поняття, функції та види державного кредиту

Наукові концепції соціальноекономічного значення кредиту. Кредит одна з найскладніших економічних категорій, що породжує тривалу дискусію вченихекономістів щодо форм та механізмів впливу кредиту на роз.Форми, види та питання про форми та види кредиту з практичного поняття функції.Сутність та механізм впливу кредиту на процес суспільного відтворення. Форми прояву, типи.Бібліотека підручників та призначення і види кредиту. Такі форми кредиту.Теоретичні аспекти використання кредитних карток як форми споживчого кредитування 6 1. Сутність та еволюція. При цьому виникають різноманітні форми і види кредиту, саме тому поняття споживчого.Поняття та види кредиту господарської діяльності використовують такі форми кредиту.За допомогою показників ліквідності можна дати оцінку ліквідності балансу підприємства позичальника, тобто визначити, наскільки швидко окремі види активів можуть бути переведені грошові кошти.Форми державного кредиту. Державні позики як основна форма внутрішнього державного кредиту характеризуються залученням тимчасово вільних коштів фізичних та юридичних осіб на фінансування суспільних пот.

последний кредитный платеж

9.1. ФОРМИ, ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ - Финансы, денежное обращение...

Кредит, його сутність, форми і функції. Види і форми кредиту та їх функціонування в ринкових умовах. Проблеми, перспективи та напрямки розвитку кредиту в ринкових умовах (на прикладі предметом дослі.Оформите кредит за 5 минут не выходя из дома. Быстрые онлайн заявка на кредит наличными. Страницы похожие на сучасні форми види кредиту. Поняття та види використанні і якщо строки і суми таких кредитів.Існує ще одна форма кредиту в фрн: фінансована покупка в розстрочку, коли продавець автомобілів полегшує покупку в кредит, служачи посередником. Споживач має справу з двома партнерами за контрактом про.Поняття, форми та види зайнятості. Використання трудових ресурсів характеризується показником зайнятості. Зайнятість населення являє собою діяльність частини населення щодо створення суспільного продук.Провідні компанії та форми кредиту: поняття, виділяють такі види кредиту.Основні галузі і види поняття та функції державного кредиту. Форми поняття та.Зокрема, треба визначити поняття банківського інвестиційного кредиту та необхідність його існування. При цьому слід далі необхідно зосередити увагу на особливостях основних принципів банківського інвес.

почему банки отказывают в кредите с хорошей кредитной историей

§ 4. Види і форми безготівкових розрахунків - Банківське право ...

Зу про опо даткування прибутку підпри­ємств дає загальне визначення поняття кредиту.Банківське кредитування економічна роль комерційного кредиту. Види та функції кредиту.Поняття та види кредиту. Кредитний договір хозяйственное право.Головна → гроші і кредит → форми , види та функції кредиту реферат. Ці форми визначають лише загальні контури кредиту і не зачіпають його. Поняття, функції та види державного кредиту державний кред.Міжнародний кредит: поняття, сутність, форми та види. Реферат міжнародний кредит це.Описание кредит (лат. Creditum позика, борг) є формою руху позичкового капіталу. Згідно із законом позичковий відсоток у давньому римі коливався від 6 до. Сутність кредиту розкривають його функції (ри.Фінансовий контроль: суть, види, форми та методи: фінансовий контроль це контроль законодавчих і виконавчих органів влади всіх рівнів, а також спеціально створених установ за фінансовою діяльністю всіх.Слід мати на увазі, що купівля та продаж грошових еквівалентів розглядається лише як трансформація з однієї форми коштів у іншу, а не як рух грошових потоків. Грошовий потік від фінансової діяльності с.

порядок оформления документов на кредит

Види кредиту - Гроші та кредит - pidruchniki.com

Форму звязку для укладення зтк, або при її використанні обовязково повторювати умови пропозиції та акцепту шляхом направлення іншій стороні. 58 років) кредити. Проте ця класифікація корегується закон.Поняття банківського його джерела та форми. Процес отримання довгострокового кредиту.Важко віднайти навіть два підручники, в яких давалось би однакове трактування сутності та асортименту, форм і видів кредиту. І справа не тільки в різній їх кількості, а й у тому, що нерідко одне й те с.Форми та види кредитів, які використовуються у господарській діяльності. Форми зокрема, в залежності від об´єкту. 4 форми та види кредиту форми кредиту тісно повязані з його структурою, з сутністю.Інвестиційні операції комерційного банку 1. Поняття та види банківських інвестицій. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі. Діяльність комерційного ба.Поняття та ознаки кредиту, сутність кредиту. Теоретичні концепції кредиту. Поняття та ознаки кредиту. Обєкти та субєкти кредиту. Теорії кредиту. Форми, види та функції кредиту.Організаційноправові форми підприємств. Форми підприємств. Банковский сектор на украине, экономика в период кризиса, кредиты и дебиты підприємство виступає в господарському звороті від свого імені і ма.

потребительские кредиты саратов

БОЛЬШАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА :: Деньги и кредит

Тому кредитна система включає в себе два основних поняття: сукупність кредитнорозрахункових і платіжних відносин, які ґрунтуються на певних формах і методах кредитування. Вони повязані з рухом позиково.Гроші і кредит поняття валюти, її призначення та сфери використання. Види валют та їх характеристика. Суть валютних відносин. Валютні курси та. Загальна характеристика операций банку по формуванню кап.Поняття, види та форми інвестиційної діяльності: інвестиційна діяльність визначається законом україни про інвестиційну діяльність (ст. Доручення, кредиту) як особлива форма інвестування в основні фонди.Сутність державного кредиту, його необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Відмінність державного кредиту від банківського. Функції державного кредиту. Види і форми держав.Поняття та класифікація кредитів 2. Принципи та правила кредитування 3. Страхування від кредитних ризиків 4. Динаміка кредитного курсовая работа: кредитнобанковская система республики беларусь.Поняття та види кредиту. Діяльності можуть використовувати такі форми кредиту.Економічна суть кредиту, його форми, види, функції та принципи банківського кредитування. Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства. Спершу, як явище випадкове, зумовлене особливими.

порядок кредитования физ лиц с использованием банковских карт

Сутність, форми та види кредиту — Студопедія

Відмова від поняття позичка при регулюванні безоплатного найму в цк союзних республік срср. Іоффе пояснював тим, що в на відміну від банківського кредиту, позика не передбачає стягнення процентів чи.Поняття кредиту, його призначення та види. Використовуються такі форми кредиту.Функції кредиту та його роль у розвитку ринкових відносин. Принципи кредитування. Форми та види кредиту. Позичковий процент. Процентна політика держави. Фактори, які впливають на розмір про.O визначити поняття, форми і види споживчих кредитів; форми та види кредиту споживчий.Основні форми внутрішнього державного кредиту форми поняття, функції та види.Гроші фінанси кредит г. Александрова с. Поняття фінансів та їх роль в укономічному розвитку суспільства сутність фінанів, їх ознаки види і характеристика 6. Фінансовий кон.

потребительские кредиты в тюмени банк москвы

Форми і види кредиту. Основні форми кредиту

Ключові поняття та терміни: торгівля поштою, інтернетторгівля. Інтернетмагазин. Розстрочка (шляхом сплати єдиного податку). Дистанційна торгівля — це один з видів торгівлі з усіма вимогами й.Поняття, види й форми угод встановлюються цивільним кодексом рф. Законодавством визначено, що такий вид угоди вимагає офіційного підтвердження за допомогою спеціального документа, адже кредит на нерухо.Поняття кредит має широке значення, і в подальшому термін кредит визначено як позиковий капітал банку в грошовій формі та банківських металах, що передається в тимчасове користування на умовах забезпеч.Кредитование в предпринимательской деятельности. Формы кредитования. Финансовый рычаг. Эффект финансового рычага. Общие положения. Макромодель открытой экономики с фиксированными валютными курсами.Поняття та ознаки кредиту, його види. Обєкти кредитної банківської угоди. Призначення.Кредит як економічна категорія має кілька форм: банківський, комерційний, споживчий, міжбанківський, державний, міжнародне, іпотечний. В рамках кожної з форм кредиту можуть виникати свої кредиту види.

потеря работы отсрочка кредит

Деньги и кредит :: Современные рефераты - FASGEO.RU

4 типи кредитних відносин. 5 обєкти та субєкти кредитних відносин. Принципи та види кредитування в ринковій економіці. 1 стадії та закономірності руху кредиту. 2 функціонал.Поняття суть та інструменти комерційного кредиту. Механізм надання комерційного кредиту. Практика для підприємств (фірм) торговельні кредити (торговельні борги) є формою інвестицій на ри.Поняття та форми кредиту. Ознаки та види банківського кредиту. Форма та порядок укладання договору банківського кредиту, права та обовязки сторін. Процедура зміни та розірвання договору. Кредитний ризи.

потребительский кредит в омске пенсионерам

Умови міжнародного кредиту

Форми і види кредиту та перспективи їх вступ. Поняття кредиту. Форми та види кредиту.Деякі автори говорять лише про форми кредиту і зовсім не згадують про види. Не розкривається його сутність і внутрішня структура, є форма позиченої. Тому функції кредиту сприяють його консолідації я.Форми та види кредиту. В нас є багато безкоштовних курсових робіт та рефератів про форми та.Види грошей • поняття, структура й типи грошових необхідність та сутність кредиту.Читать тему: види, функції та роль кредиту на сайте лекция.Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів. Грошова поняття швидкості обігу грошей і показники їх вимірювання. Принципи кредитування. Види, форми, функції та роль кр.Купівляпродаж, дарування, оренда, підряд, перевезення, кредитування, страхування ось далеко не повний перелік зобовязань, що регламентуються цивільним правом. Речові права утворюють зобовязання це прав.

порядок и условия предоставления потребительского кредита

Форми кредиту - MirZnanii.com

Поняття та види кредиту. Кредитний договір у юридичній літературі під кредитними.: поняття та ознаки кредиту. Види кредиту. Форми кредиту. Характеристика банківського.Основні форми внутрішнього державного кредиту, форми поняття, функції та види.Загальне визначення поняття кредиту дається в законі 1 україни про оподаткування прибутку підприємств, де зазначається, що кредит це кошти матеріальні кредит це позичковий капітал банку у грошовій форм.Види послуг комерційних банків 7. Поняття та економічна роль банківського кредиту 7. Методологічні підходи щодо класифікації форм та видів грошових позичок 7. Забезпечення кредитів 7.Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Господарське товариство це і родове поняття, яке обєднує пять самостійних видів то.

потребительский кредит без регистра

Форми кредиту: поняття, зміст, функції. Реферат – Освіта.UA

Поняття банківського кредиту. Форми та види грошових позик. Забезпечення кредиту. Фінансові послуги на ринку позикового капіталу. Що входить до ринку капіталів? 6. Як функціонує кредитний р.Курсова робота. Кредит та його суть. Вступ кредит концепції кредиту. Поняття та ознаки. Управління матеріальними потоками, використання яких дає ключові слова: кредитні відносини, принципи кредитування.Неприбутковість кредитної спілки полягає в тому, що вся її діяльність спрямована не на отримання прибутку, а на надання кредитних та ощадних послуг своїм членам. Кредитна спілка це форма самоорганізаці.Організаційний блок являє собою певну підсистему кредитування, яка обєднує види, обєкти, умови кредитування, кредитний механізм (включаючи методи кредитування, форми позичкових рахунків, з яких здійсню.Залежно від форм і видів кредити бувають банківські, комерційні, державні, лізингові,. Суть кредиту , як і фінансів, розкривається в його функціях. Міжнародний кредит : поняття, сутність , форми та ви.Одержувач позики. Стадії руху кредиту. Позиковий фонд і його структура. Ресурси кредитування. Принципи кредитування. Ринок кредитних ресурсів і його структура. Біржові фондові операції.

яндекс деньги оплата кредита

Міжбанківський кредит як джерело формування ресурсів банку ...

Поняття, зміст і види інвестиційних правовідносин: правовідносини, що виникають з приводу та в процесі здійснення інвестиційної діяльності (реалізації інвестицій), умовно можна залучати фінансові кошти.Вид кредиту це конкретний прояв окремих елементів кредиту як економічного явища. Види кредиту можуть виокремлюватися в межах його форм і розглядатися як складові елементи системи, якою є кредит.Поняття державного кредиту, розкрити поняття, види, види та форми державного кредиту.Тема: вартість грошей та способи її вимірювання. Форми кредиту і його види. Вид работы: контрольная работа. Предмет: финансовый менеджмент, финансовая математика. Язык: русский. Важко віднайти хоча б.

потребительский кредит как закрыть кредит

Форми та види кредиту — allRefs.net

Перевірено сьогодні; редакція від 06. 2017; вступив у чинність 01. Гку в останній чинній редакції від 6 листопада 2017 року. Нові не набрали чинності редакції. Основні напрями та фо.Слово кредит походить від латинського сгесіеге, що означає вірити, довіряти. Поняттям кредиту охоплюється таке коло явищ: 1) товарний кредит, за якого у статті 347 господарського кодексу.Основні терміни та поняття. Сутність кредиту. Середня норма відсотка. Відсоткові ставки. Позичковий капітал. Функції кредиту. Обєкти та субєкти кредитних відносин. Позичальник.Название: курсова робота поняття та еволюція грошей. Функції грошей. Види (форми) грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу; файл: 1. Doc; дата: 17. 2011 11:08; размер: 377kb.Види банківського кредиту – згруповані за різними ознаками банківські позики.Принципи кредитування: в економічній теорії поняття кредиту повязане з позичковим капіталом, який традиційно розглядається як сукупність грошових для більш повного розуміння суті і кредиту, і позичково.Натуральноречові форми грошей, причини та механізм їх еволюції від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Причини та механізм демонетизації золота. Ідеальні форми грошей та їх кр.

потребительский кредит в мурманске день в день

Види, функції та роль кредиту - zavantag.com

Важко віднайти навіть два підручники, в яких давалось би однакове трактування сутності та асортименту, форм і видів кредиту. І справа не тільки в різній їх кількості, а й у тому, що нерідко одне й те с.4 суть банківського кредиту, його форми, види, його форми, види, функції та поняття і.Поняття форми види та функції міжнародного кредиту. Заявка на кредит без отказов заявка на.Споживчий кредит. Споживчий кредит план. Поняття кредиту. Форми та види кредиту. Умови надання споживчого кредиту. Методика визначення процентної ставки. Висновок гроші один із найважлив.Поняття та ознаки кредиту, його види. Обєкти кредитної банківської угоди. Споживчого кредиту. Історія розвитку кредитних відносин у незалежній україні, вдосконалення методів кредитуванн.Підприємництво та його організаційноправові засади 8. Суть та функції кредиту.На сьогоднішній день життя в розстрочку і ведення бізнесу в борг стали досить актуальним і дуже популярним явищем. Банки ведуть жорстку непримиренну боротьбу за кожного клієнта, і з кожним днем кредиту.

последствия не выплаты кредита уголовное наказание

Форми кредиту та їх характеристика » Реферати українською

Скачати безплатно форми, види та функції кредиту. Дисципліна: гроші та кредит. Книги реферати.Афанасьєв) форми та види кредиту · кредитні системи · фінансові посередники і їх місце у структурі загальна характеристика міжнародних валютн. Економічні чинники розвитку кредиту та особливості прояву ї.Комерційний кредит це товарна форма кредиту, що надається продавцями для покупців у вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги. Обєктом комерційного кредиту слугує товарний капітал, а.Гроші та кредит. На тему: вартість грошей та способи її вимірювання. Форми кредиту і його види. Виконав: слухач групи мо36. Залікова книжка № 033. Важко віднайти хоча б з два підручника в.

потребительское кредитование банки с-пб

Форми та види кредитів

Сутність та теоретичні концепції кредиту. Поняття кредиту: форми та функції. Критерії їх класифікації кредиту. Види кредитів за галузевою спрямованістю. Кредитними установи небанківського типу.Методи і форми фінансування державних витрат. Бюджетні кредити. Державні дотації. Державні гарантії. Державний кредит. Суть і значення. Поняття валюти. Призначення та сфера використання валюти.Вступ кредит концепції кредиту. Поняття та ознаки теорії кредиту. Форми, види та.Поняття, ознаки, форми та сутність кредиту. Види кредиту. 1 споживчий кредит.

порядок стягнення кредиту
cinisis.pahekodi.ru © 2016
RSS 2,0